Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL10 ngày 26/02/2014. đoạn tuyến từ Km67+000 - Km93+380.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
-    Vệ sinh rác lề đoạn Km70+900-Km71+300; Km92+00-Km92+100(T)


Rác lề đoạn Km71
-    Yêu cầu đơn vị dọn bùn, đất trên mặt, khe co giãn các cầu Nguyễn, Đống Năm, Đông Các. Riêng với cầu Nguyễn yêu cầu đơn vị bổ sung các nắp chắn rác lỗ thoát nước bị mất, hỏng.
-    Vệ sinh rãnh tam giác và cửa hố thu khu vực thị trấn Đông Hưng.
Bùn, đất, đá lấp rãnh tam giác và cửa hố thu.
-    Vệ sinh hai bên dải phân cách giữa đoạn Km93+00-Km93+380.
-    Bạt lề đảm bảo độ dốc tại các vị trí Km75+400-Km75+500(P); Km75+200-Km75+250(T); Km85+180-Km85+240(T); Km79+510-Km79+600(P); Km93+33-Km93+300(T).
-    Xử lý vị trí vi phạm tập kết vật liệu gây mất ATGT tại Km68+150(P)
Vi phạm gây mất ATGT
-    Tôn sóng cầu Đông các Km76+200(T) hiện đang bị hư hỏng do tai nạn gây mất ATGT yêu cầu đơn vị nhanh chóng sửa chữa.

Tôn sóng cầu Đông Các bị hư hỏng.

-    Vị trí Km90+600(P) Địa phương hiện đang trồng cây trên hành lang an toàn đường bộ, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng yêu cầu địa phương di dời cây, hoàn trả lại mặt bằng hành lang an toàn đường bộ.
San lấp, trồng cây trên hành lang an toàn đường bộ.
-    Vuốt đường vị trí cống Km84+650 để đảm bảo độ êm thuận.
-    Km76+800(T). Nắp rãnh bị hư hỏng ngay trước cửa nhà dân rất mất ATGT.
-    Km75+000-Km75+100(P) trước cổng trường tiểu học xã Đông Hợp bị hỏng, mất 03 nắp rãnh.
2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 05/03/2014;
3. Các nội dung khác: Không

Thông báo: Lịch nghiệm thu Công tác QL&BDTX đường bộ tháng 2 năm 2014

 CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘI.7
 

Số    14  /TB-CCQLĐBI.7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày  26  tháng  2  năm 2014

THÔNG BÁO
Lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 2/2014

Căn cứ theo Quyết định số 1405 /KQLĐBII-QLGT V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 của Bộ GTVT trong việc giám sát, nghiệm thu công tác BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thông báo lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 2/2014 trên QL.10 và QL.38B như sau:
Ngày tháng
Công ty
Quốc lộ
Thành phần
03/3
(Sáng Thứ 2)
234

QL.10
(Km141+760 – Km173+250)
Chi cục QLĐB I.7

03/3 + 04/3
(Chiều Thứ 2 + Sáng Thứ 3)
Thái Bình
QL.10
(Km67 Km141+760)
Chi cục QLĐB I.7

04-05/3
(Chiều Thứ 3 + Thứ 4)
240
QL.10
 (Km6+500 Km67)
Chi cục QLĐB I.7

06/3
(Thứ 5)
248
QL.38B
(Km19+950 Km143+030)
Chi cục QLĐB I.7

Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu:
Công ty chuẩn bị Sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu, phiếu kiểm tra theo dõi cầu, biên bản làm việc xử lý vi phạm hành lang ATĐB, các báo cáo theo công văn, công điện của Cục QLĐB I,
Nơi nhận :
- Cục QLĐB I (Thay báo cáo);
- Các Công ty 234,240,248, Thái Bình;
- Lưu: VT.  

 PHỤ TRÁCH CHI CỤC


(Đã ký)Nguyễn Xuân Lịch

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.10 ngày 20/2/2014

1. Nội dung yêu cầu thực hiện;
1.1. Công tác QL, BDTX cầu Kiền
1.1.1 Vệ sinh khe co giãn, mố trụ cầu Kiền, và các cầu khác trên tuyến;
Khe co giãn cầu Kiền

Mố M0

Trụ cầu

1.1.2 Sửa ống thoát nước và thông nước trong hộp cầu Kiền;

1.1.3 Đánh số thứ tự trên trụ, mố, và trên các khe co dãn trên cầu;
1.1.4 Sửa chữa thang máy lên các trụ tháp;
1.1.5 Sửa chữa đèn không lưu trên trụ tháp;
1.1.6 Sửa chữa hệ thống điện trong hộp cầu;

1.1.7 Rào mố cầu M0, M1 (Đối với mố cầu nói riêng và dưới gầm cầu nói chung là nơi tụ tập của thanh thiếu niên và các đối tượng nghiện hút,... sử dụng vào các mục đích vui chơi, giải trí, đốt lửa sưởi ấm,... Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng như cảnh quan, an ninh trật tự tại khu vực này yêu cầu Hạt 1 QL.10 rào mố M0,M1 cầu Kiền);
1.1.8  Sửa chữa lan can bị vỡ bê tông;

1.1.9 Sửa chữa hệ thống nước cứu hỏa trên cầu

1.2. Công tác QL, BDTX trên tuyến
- Sơn trắng, đỏ trên lan can cầu Tiên Cựu;
- Vá ổ gà một số vị trí như sau: Khe co giãn cầu Quán Toan; Km16+005; Km52+650; Km54+950;
- Khắc phục các yêu cầu về lề, rãnh trong yêu cầu ngày 14/2/2014 (Đơn vị đã triển khai vét rãnh, san gạt lề, đắp phụ lề: Tuy nhiên chưa đảm bảo yêu cầu đề ra)
2. Thời gian yêu cầu hoàn thành:
Đối với mục 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 và 1.2 đến 27/2/2014 hoàn thành;
Đối với mục từ 1.1.4 - 1.1.9 đến 27/3/2014 hoàn thành.
3. Các vấn đề khác:
Đề nghị đơn vị nâng cao chất lượng công tác tuần đường, tuần cầu, trực gác cầu tại các cầu lớn. Cần phát hiện kịp thời các thay đổi trên tuyến và báo cáo kịp thời về Chi cục cũng như Cục I, Tổng cục,...

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL10 ngày 19/02/2014. đoạn tuyến từ Km67+000 - Km93+380.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại Km72+660(T) bị mất 01 biển 421, yêu cầu đơn vị nhanh chóng bổ sung để đảm bao giao thông trên tuyến.

Biển 421 bị mất tại vị trí Km72+660(T)


2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 25/02/2014;
3. Các nội dung khác: Không

Phiếu yêu cầu Hạt 3 QL10 ngày 20/2/2014

- Xử lý vị trí ổ gà đầu cầu Tân Đệ
- Nắn chỉnh tôn sóng bị va quệt đầu cầu vượt Nam Định Km 107+970 ( Phải )
- Thu dọn rau cỏ tại chân tôn sóng Km 112 - Km 113; Km 126+950
- Khơi nước đọng mặt đường, mặt rãnh Km 113- Km 114 QL10; đặc biệt vị trí Km 113+800;
- Cắt cỏ, bạt lề km 126+600 ; Km 114+500;
km 114+500 (P)

- Dựng lại cột cống bị đổ Km 130 + 500;
- Vệ sinh mặt đường Km 100+800 - Km 101 +300 (T)
- Phát cây che khuất biển báo tại Km 134+800; Km 141+700 (p)
- Nạo vét rãnh dọc, khơi thông dòng chảy tại Km 103+450 (P)

- Lập biên bản xử lý đấu nối tại Km 106 - Km 106+100 (T)
- Nâng cột Km 101 cho cao trên tôn sóng;
- Tháo dỡ biển " công trường 5km/h" tại Km 106+100 (p).
Thời hạn hoàn thành :  27/2/2014


Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL10 ngày 20/02/2014. đoạn tuyến từ Km67+000 - Km93+380.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
-   Vệ sinh cỏ, rác hai bên lề đường tại các vị trí sau:
    +  Km70+900 đến Km71+200
    +  Km82+000 đến Km93+380 hai bên lề đường nhiều cây cỏ khô và rác thải. Đặc biệt trên đoạn tuyến này đơn vị đang dọn cỏ, cắt tỉa cây xanh cần chú ý không được tập kết cành cây rác thải trên lề đường, những vị trí đã tập kết yêu cầu đơn vị nhanh chóng thu dọn.
    +  Km74+400(T); Km73+600(P);
    Km72+200-Km72+600 tại vị trí này đơn vị đã san gạt lề vệ sinh lòng rãnh nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều rãnh vẫn còn nhiều rác, thành rãnh và lòng rãnh còn nhiều cỏ chưa được vệ sinh. Yêu cầu đơn vị tiếp tục xử lý.


Rác tại Km82+200(P)
Rác tại Km73+400(T)


-    Đoạn từ Km89+000 đến Km89+500(P) trên mặt đường có rất nhiều đá gây mất ATGT đơn vị cần nhanh chóng vệ sinh.
-    Vị trí đọng nước tại Km73+230(T) đơn vị đã xử lý nhưng vẫn tiếp tục bị đọng nước, yêu cầu đơn vị xử lý triệt để.
-    Xử lý triệt để các vị trí trồng rau trên lề đường toàn tuyến.
Trồng rau trên lề đường tại Km75+910(T)
-    Sửa chữa, bổ sung nắp rãnh bị mất gây mất ATGT tại những vị trí sau:
    +  Km71+850(P)
    +  Km75+000-Km75+100(P) trước cổng trường tiểu học xã Đông Hợp bị hỏng, mất 02 nắp rãnh.
    +  Km76+800(T). Nắp rãnh bị hư hỏng ngay trước cửa nhà dân rất mất ATGT.


Nắp rãnh bị hư hỏng tại Km76+800(T)
Nắp rãnh bị hư hỏng tại Km71+850(P)

-    Vệ sinh, nắn chỉnh cột tiêu, cột H, cột Km tại các vị trí:
    +  Vệ sinh các cột tiêu, cột H, cột Km bị bẩn và nắn chỉnh lại các cọc tiêu bị nghiêng trên tuyến đoạn Km81+000 đến Km93+380.
    +  Vệ sinh cột Km , cột tiêu, cột H bị bùn đất làm mất tác dụng Từ Km 67+000- Km 72+000- Bạt lề đường Km 75+500; Km 77 - Km 78+300 ( đọng nước mặt đường do lề cao )
2. Thời gian hoàn thành:  26/02/2014.
3. Các nội dung khác: Đề nghị đơn bị nghiêm túc thực hiện, các tồn tại bị gạch chân ở trên là các tồn tại yêu cầu lần 2.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 4 - QL10 (Công ty CP 234) ngày 17/02/2014

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Vá ổ gà: Km142+450 (trái tuyến);
- Tăng cường công tác vệ sinh mặt đường, khơi thông các vị trí đọng nước trên lề đường: Từ Km141+760  - Km143+500; Km144 - 144+200; Km152 - Km154+500 (TT. Yên Ninh);
- Vệ sinh đất cát ứ đọng trong rãnh tam giác: Km151+800 - Km153+00; Vệ sinh cỏ giác, túi ninol trên lề đường từ Km156+00 - Km162+733 ...
- Hành lang:
+ Tăng cường công tác tuần đường, phối hợp với Đội thanh tra đường bộ nhắc nhở, xử lý các hộ dân tập kết vật liệu xây dựng trên mặt đường, gieo mạ trên lề đường gây mất ATGT trên tuyến;
- Tại Km160+00 - Km162+733 (phải tuyến): Nhắc nhở nhà thầu thi công hộ lan tôn sóng phải có người điều hành giao thông, biển cảnh báo công trường, tập kết vật liệu gọn gàng, không thi công dàn trải, thi công đến đâu vệ sinh mặt đường đến đó.
Vật liệu thi công tập kết dàn trải làm bẩn mặt đường và gây mất ATGT trên tuyến từ Km160 - Km162+733
2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 25/02/2014; Đoạn tuyến từ Km160 - Km162+733 phải làm việc với đơn vị thi công đảm bảo ATGT trên tuyến ngay.
3. Các nội dung khác: Không

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Báo cáo đánh giá công tác QLBDTX tháng 1

Đánh giá công tác QLBDTX tháng 1 năm 2014 ( Km 48+575 - Km 143+050 QL38B) công ty 248
Đánh giá công tác QLBDTX tháng 1 năm 2014 ( Km 19+950 - Km 37+640 QL38B) công ty 248

Đôn đốc thực hiện công văn 146/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 27/1/2014CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Thái Bình, ngày  15 tháng  2  năm 2014


                   Kính gửi :
- LD Công ty 240 – Công ty QLĐB Thái Bình;
- Công ty TNHH MTV QL&SCĐB 248;
- Công ty CP quản lý và XD ĐB 234.

Cục Quản lý đường bộ I đã công văn 146/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 27/1/2014 của về việc rà soát điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến Quốc lộ. Trên địa bàn do Chi cục Quản lý đường bộ I.7 quản lý gồm 02 tuyến QL 10 và QL38B qua các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Nam ĐỊnh, Ninh Bình, Thái Bình và Thành phố Hải Phòng, đến nay chỉ còn 05 ngày để thực hiện theo yêu cầu của Cục QLĐB I nhưng các đơn vị đang thực hiện hợp đồng QL BDTX đường bộ trên 02 tuyến QL này vẫn chưa hoàn thành các biểu thống kê ( mẫu số 1 và số 2 đính kèm CV 146 ).
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo công văn số 146/CQLĐB I – QLBTĐB Chi cục  QLĐB I.7 yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thống kê biển báo theo mẫu và chuyển về Chi cục QLĐB I.7 trước 15h ngày 17/2/2014.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Cục QLĐB I (báo cáo);
- Lưu: VT.  

 PHỤ TRÁCH CHI CỤC

Nguyễn Xuân Lịch

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 - QL10 ngày 14/02/2014:


       Qua công tác tuần kiểm trên tuyến QL10 ngày 13&14/02/2014, đoạn tuyến do Hạt1 - Công ty 240 thực hiện công tác duy tu và SCTX ( Km6+500 đến Km 67+00 ). Chi cục QLĐB I.7 yêu cầu Hạt 1 khắc phục một số tồn tại như sau:
       1- Công tác vệ sinh mặt đường:
- Một số vị trí tại các bụng đường cong và các nút giao thông trên tuyến, điển hình: Km6+800 đến Km 7+900 trái tuyến và phải tuyến;; Nút giao Km13+980; Km30+400 đến Km30+600 trái tuyến; Nút giao Km35+400 ( ngã tư Quang Thanh); Km41+100 ( khu vực trạm thu phí Tiên Cựu); Km44+700 phải tuyến; Km57+400 đến Km57+700 trái tuyến; Km58+550 trái tuyến và phải tuyến; Km60+100 đến Km60+300 trái tuyến và phải tuyến ( rãnh tam giác, cửa hàm ếch).
- Đường hai đầu cầu, mặt cầu và khe co giãn của các cầu trên tuyến.
        2- Công tác thoát nước mặt đường:
- Cần đảm bảo thoát nước tại một số vị trí mặt đường bị đọng nước như sau: Km11+850 phải tuyến; Km24+400 phải tuyến; Km; Km35+900 phải tuyến; Km43+250 trái tuyến; Km44+750 phải tuyến; Km45+500 phải tuyến; Km47+500 phải tuyến; 
- Đối với rãnh kin có nắp: Cần rà soát, khơi thông một số vị trí rãnh bị lấp, bị tắc trên tuyến để đảm bảo thoát nước tốt, điển hình tại Km57+800 đến Km58+100 trái tuyến;
- Đối với rãnh đào: Cần vệ sinh, nạo vét đất đá, cỏ rác để đảm bảo mỹ quan, chống lấn chiếm đất dành cho đường bộ và thoát nước tốt, điển hình tại Km13+850 phải tuyến; Km41+950 trái tuyến; Km50+500 trái tuyến; Km60+00 trái tuyến;
        3- Lề đường:
- Cần bạt một số vị trí lề cao: Km39+800 đến Km40+00 phải tuyến và một số vị trí lề cao khác tại các bụng đường cong;
- San lấp lại một số vị trí lề bị đọng nước: Km42+650 phải tuyến; Km53+350 phải tuyến...
- Cần vệ sinh cỏ rác, đất đá tập kết trên lề, trên nắp tấm đan: Km22+200 trái tuyến; Km26+350 phải tuyến; Km50+650 trái tuyến; Km55 đến Km56 phải tuyến...
         4- Công tác nắn chỉnh trụ tiêu, cột H, cột Km, biển báo:
- Cần rà soát và trồng bổ sung một số cột H còn thiếu để thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi;
- Trồng bổ sung cọc cống tại Km58+420 trái tuyến và phải tuyến để đảm bảo ATGT;
- Nắn chỉnh một số trụ tiêu, cột biển báo bị nghiêng, nắn chỉnh một số mặt biển báo bị cong vênh; mặt biển báo bị mất ốc( Km54+900 trái tuyến);
- Dán lại một số mặt biển báo bị mờ: Biển tên cầu Cách trái tuyến; Km33+200 phải tuyến; Km46+550 trái tuyến;
- Trồng bổ sung biển tên cầu Cách phía phải tuyến;
- Nâng cột Km44 lên cao hơn TLS đầu cầu Quí Cao để đảm bảo tầm nhìn cho lái xe;
        5- Công tác phát quang cây cỏ:
- Phát quang cây cỏ tại một số vị trí cỏ lề cao ( lưu ý tại vị trí chân trụ tiêu biển báo, gầm TLS đường hai đầu các cầu trên tuyến).
- Phát cỏ ta luy tại các vị trí bụng đường cong đảm bảo không cao hơn vai đường quá 20cm ( điển hình trong các đoạn từ Km15 đến Km16 phải tuyến và Km27+400 đến Km27+700 trái tuyến).
- Phát quang cành cây che khuất biển báo và tầm nhìn của lái xe.
        6- Công tác quản lý HLĐB và đất dành cho đường bộ:
- Nhắc nhở một số hộ dân không được quây gạch đá để gieo mạ trên nắp tấm đan và lề đường (điển hình từ Km55 đến Km56 phải tuyến);
- Nhắc nhở một số hộ dân rửa xe để nước tràn ra mặt đường, điển hình tại Km13+450 trái tuyến và Km62+780 trái tuyến;
- Nhắc nhở một số hộ dân lấn chiếm lòng đường đặt biển quảng cáo hoặc bày hàng ra để bán ( điển hình tại khu vực chợ Tổng Km10 đến Km11+700 và Km43+650 trái tuyến); Một số hộ dân buộc bạt vào cột biển báo để làm lán bán hàng ( điển hình tại Km10+800 trái tuyến; Km11+200 phải tuyến; Km36+600 trái tuyến; Km47+500 phải tuyến, Km52+850 trái tuyến; Km67+00 trái tuyến).
   Yêu cầu đơn vị cần phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng để làm tốt việc này.
        7- Một số công việc khác:
- Vừa qua đơn vị đã tiến hành sửa chữa tứ nón cầu Quí Cao( phía phải tuyến, mố M2) nhưng không đảm bảo kỹ thuật, không làm công tác vệ sinh tứ nón và mố M2;
- Kiểm tra, vận hành và bảo dưỡng 4 thang máy cầu Kiền;
- Kiểm tra, sửa chữa 4 đèn không lưu cầu Kiền;
- Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng cầu Quí Cao và cầu Nghìn;
- Vuốt đường đầu cầu phía mố M2 cầu Tiên Cựu, (thời hạn xong trước 25/02/2014)
       8- Thời gian hoàn thành:
Xong trước ngày 21 tháng 02 năm 2014;
( Riêng hệ thống điện chiếu sáng cầu Quí Cao và Cầu Nghìn: phải hoàn thành xong trước ngày 28 tháng 02 năm 2014)

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL10 ngày 13/02/2014. đoạn tuyến từ Km67+000 - Km93+380.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Yêu cầu Hạt 2 QL10 - Công ty TNHH MTV Đường bộ Thái Bình thực hiện một số nội dung sau:
- Vệ sinh mặt đường, mặt cầu, lề đường tại các vị trí sau:
    + Vệ sinh gối cầu và thành cầu Đông các.
    + Vệ sinh rác lề đường tại các vị trí : Km77+400(P); Km78+800(P); Km82+200(P); Km73+300(T)


Rất nhiều rác trên lề đường Km77+400(P)

- Nắn chỉnh, sửa chữa, dán lại mặt các biển báo bị cong vênh, mất nội dung trên tuyến điển hình như các vị trí: Km81+650(P); Km87+350(P); Km90+630(T); Km89+970(T).
Mặt biển bị hư hỏng.
- Xử lý triệt để các vị trí trồng rau trên lề đường trên toàn tuyến, điển hình như các vị trí sau: Km75+900(T); Km76+530(P); Km76+700(P); Km79+880(P)...
- San gạt lề, vệ sinh rãnh dọc đảm bảo thoát nước đoạn Km72+200 đến Km72+600, Xử lý vị trí đọng nước tại Km73+230(T).
Đọng nước Km73+230(T)
- Vệ sinh cột Km , cột tiêu, cột H bị bùn đất làm mất tác dụng Từ Km 67 - Km 72 QL10
- Vệ sinh mặt đường trong khu vực trị trấn Đông Hưng Km 73 - Km 75
- Bổ sung tấm nắp rãnh bị hư hỏng tại Km 70+850 Ql10 ( Có đường nhánh đấu nối)
2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 20/02/2014.
3. Các nội dung khác: