Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Xử lý vi phạm phá hoại công trình giao thông

Tại Km126+900QL10 (P) một số hộ kinh doanh sản phẩm gỗ đã tự ý xây dựng cầu qua mương  để đấu nối trái phép với QL10.
Km126+900 ngày 27/9/2013
Ngày 27/7/2014 hộ dân này đã tự ý tháo dỡ tôn lượng sóng để đấu nối vào QL, Chi cục QLĐBI.7 đã phối hợp với Hạt 3 QL10 và các lực lượng chức năng địa phương lập biên bản vi phạm, yêu cầu hoàn trả tôn lượn sóng, đảm bảo ATGT cho QL10
Tiếp tục lập biên bản vi phạm ngày 28/7/2014

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Lịch trực bão gần biển Đông

THÔNG BÁO
V/v triển khai trực ứng phó bão gần biển Đông.
Căn cứ Công điện số 30/CĐ-CQLĐBI ngày 17/7/2014 của Cục Quản lý đường bộ I về ứng phó bão gần trên biển Đông, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 phân công trực đảm bảo giao thông như sau:

Ngày tháng
Họ tên cán bộ trực
Phụ trách trực
Số điện thoại
17/7/2014
Phạm Văn Tuấn
Lương Văn Hưng
Trần Văn Định
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0936.156.999
0912.393.434
0946.668.564
18/7/2014
Nguyễn Đình Phúc
Bùi Quốc Đảng
Nguyễn Văn Thức
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0914.759.721
0949.937.166
0985.631.731
19/7/2014
Nguyễn Ngọc Minh
Nghiêm Sơn Giang
Trần Đình Mạnh
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0944.443.555
0912.170.483
0978.575.537
20/7/2014
Nguyễn Ngọc Minh
Lương Văn Hưng
Trần Văn Định
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0944.443.555
0912.393.434
0946.668.564
21/7/2014
Nguyễn Đình Phúc
Bùi Quốc Đảng
Nguyễn Văn Thức
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0914.759.721
0949.937.166
0985.631.731

Yêu cầu các cán bộ trực nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến và kiểm tra việc trực ĐBGT của các nhà thầu QL BDTX đường bộ trên QL.10, QL.38B; Các cán bô phụ trách công tác tổng hợp báo cáo lưu ý nội dung công điện số 30/CĐ-CQLĐBI ngày 17/7/2014 của Cục Quản lý đường bộ I để báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLĐB I (báo cáo);
- Các công ty: 234,240,248, Thái Bình;
- Lưu VT.