Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Một số hoạt đông của Chi cục QLĐB I.7:

1/ Cùng TVGS kiểm tra nhà thầu thi công thay thế khe co giãn cầu Quán Toan1 và cầu Nghìn trên QL10:


2/ Lập biên bản đình chỉ thi công đối với Công ty TNHH Xuân Kiên thi công trái phép công trình trong phạm vi đất hành lang dành cho đường bộ tại Km 134+550 - Km134+700, trái tuyến, QL10:3/ Yêu cầu nhà thầu làm việc với chính quyền địa phương về việc một số hộ dân tự ý tháo dỡ tôn sóng để đưa máy nông nghiệp xuống ruộng gặt lúa tại Km 71+500 QL21B: 
 


4/ Yêu cầu nhà thầu vét rãnh dọc để đảm bảo thoát nước mặt đường; đồng thời thay thế những tấm đan bị vỡ để đảm bảo ATGT tại Km134+400 QL10:Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Một số hoạt động của Chi cục QLĐB I.7:


1/ Cùng TVGS kiểm tra nhà thầu thi công thay thế khe co giãn cầu vượt Quán Toan 1 và cầu Nghìn trên QL10:

2/ Lập biên bản đình chỉ thi công đối với Công ty TNHH Xuân Kiên, thi công trái phép công trình nằm trong hành lang đất dành cho đường bộ, tại Km134+550 -- Km134+700 QL10:
3/ Yêu cầu nhà thầu vét rãnh dọc để đảm bảo thoát nước tốt mặt đường; đồng thời thay thế những nắp tấm đan bị vỡ để đảm bảo an toàn giao thông tại Km 134+400 QL10:

4/ Yêu cầu nhà thầu lập biên bản với chính quyền địa phương về việc một số hộ dân tự ý tháo dỡ tôn sóng tại Km71+500 QL21B để đưa máy nông nghiệp xuống ruộng gặt lúa: