Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Một số hình ảnh giả tỏa hành lang ATGT QL10 Địa Bàn huyện Đông Hưng - Thái Bình


Phối hợp với UBND xã ĐÔng Xuân - Đông hợp và đơn vị QLĐB cưỡng chế xử lý các san lấp đấu nối trái phép
Phối hợp với UBND xã Đông Hợp giải tỏa hành lang ATGT