Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Nạo vét rãnh dọc đảm bảo thoát nước trên QL.10.

Ngày 16/6/2017, Hạt Quản lý đường bộ 2 Quốc lộ 10 đã nạo vét rãnh dọc để đảm bảo thoát nước đoạn từ Km73+150 đến Km73+450 QL.10, TT. Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Nhắc nhở, yêu cầu người dân thu dọn biển quảng cáo, hoa màu trên dải phân cách giữa QL.10

Ngày 30/5/2017, Hạt quản lý đường bộ 2 Quốc lộ 10 khi phát hiện người dân đặt biển quảng cáo và phơi hoa màu trên dải phân cách giữa đoạn Km90+500 đến Km90+800 QL.10 đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu người dân thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.