Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL10 và QL 38B trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014


Thực hiện công điện số 01/CĐ-TCĐBVN ngày 25/1/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ( tại đây )và Công điện 02/CQLĐBI-ATGT ngày 27/1/2014 của Cục Quản lý đường bộ I ( tại đây ) về việc bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ.
Chi cục Quản lý đường bộ I.7 yêu cầu các đơn vị đang thực hiện hợp đồng QL,BDTX đường bộ trên tuyến QL10 và QL 38 B chỉ đạo các Hạt quản lý đường bộ bố trí đầy đủ lực lượng Tuần đường thực hiện ghi chép hàng ngày và báo cáo cho cán bộ trực của chi cục qua điện thoại trực và địa chỉ hòm thư vpqldb7@gmail.com trước 15h30 . Riêng tình huống TNGT nghiêm trọng, các tình huống bất thường về giao thông gây ác tắc kéo dài yêu cầu báo cáo ngay bằng điện thoại cho các cán bộ trực của Chi cục QLĐB I.7.


TT
Thời gian
Cán bộ trực

Điện thoại
Phụ trách chung
Dương lịch
Âm lịch
1
25.1.14
25/12

Nguyễn Hải Quang
0975369696
Nguyễn Xuân Lịch ĐT: 0948230234
2
26.1.14
26/12
Lương Văn Hưng
0912393434
3
27.1.14
27/12
Nguyễn Đình Phúc
0914759721
4
28.1.14
28/12
Nguyễn Văn Dinh
0915045401
5
29.1.14
29 tết
Phạm Văn Tuấn
0936156999
6
30.1.14
30 tết
Nguyễn Văn Thức
0985631731
7
31.1.14
01 tết
Nguyễn Hải Quang

8
01.2.14
02 tết
Lương Văn Hưng

9
02.2.14
03 tết
Nguyễn Đình Phúc

10
03.2.14
04 /1
Nguyễn Văn Dinh

11
04.2.14
05 /1
Phạm Văn Tuấn

12
05.2.14
06 /1
Nguyễn Văn Thức

13
06.2.14
07 /1
Nguyễn Hải QuangCông ty 240 ( Km 6+500 - Km 67 QL10)
Công ty TNHH MTV đường bộ Thái Bình ( Km 67 - Km 141+760 QL10)
Công ty 234 ( Km 141+760 - Km 173+250 QL10 )
Công ty 240 ( Km 17+950 - Km 37+670 QL38B )
Công ty 248 ( Km 48+575 - Km 143+030 QL38B)
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, công tác này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá chất lượng công tác QLBDTX của đơn vị trong tháng 1 và tháng 2 năm 2014

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 - QL10 ngày 22/01

       Qua công tác tuần kiểm trên tuyến QL10 ngày 22/01/2014, đoạn tuyến do Hạt1 - Công ty 240 thực hiện công tác duy tu và SCTX ( Km6+500 đến Km 72+040 ). Chi cục QLĐB I.7 yêu cầu Hạt 1 khắc phục một số tồn tại như sau:
       1- Công tác vệ sinh mặt đường:
   Hiện nay trên tuyến do có nhiều xe chở vật liệu XD để san lấp mặt bằng, làm vương vãi ra mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các vị trí bụng đường cong và các nút giao thông trên tuyến. Điển hình tại một số vị trí sau: Km6+800 đến Km 7+300 trái tuyến và phải tuyến; Đường hai đầu cầu và mặt cầu Hang Lương; nút giao Km13+980; Km26+400 đến Km26+700 trái tuyến; Km30+400 đến Km30+600 trái tuyến; Km35+400 ( ngã tư Quang Thanh); Km41+100 ( khu vực trạm thu phí Tiên Cựu); Km44+700 phải tuyến; Km57+400 đến Km57+700 trái tuyến; Km58+550 trái tuyến và phải tuyến; Km71+800 phải tuyến ( rãnh tam giác, cửa hàm ếch).
       2- Công tác nắn chỉnh trụ tiêu, biển báo:
   Hiện nay trên tuyến còn một số trụ tiêu bị nghiêng ngả, cột biển báo bị nghiêng, mặt biển báo bị cong vênh hoặc bỉ gỉ, điển hình tại một số vị trí như sau:
- Tại cầu Cách: trồng bổ sung biển tên cầu phía phải tuyến; Dán lại mặt biẻn tên cầu phía trái tuyến.
- Km46+550 trái tuyến: mặt biển bị cong vênh.
- Km53+500: cọc H bị nghiêng.
- Km69+100 phải tuyến: cột biển báo bị nghiêng, mặt biển bị cong vênh.
       3- Công tác phát quang cây cỏ:
- Phát quang cây cỏ tại một số vị trí cỏ lề cao ( lưu ý tại vị trí chân trụ tiêu biển báo, gầm TLS đường hai đầu các cầu trên tuyến).
- Phát cỏ ta luy tại các vị trí bụng đường cong đảm bảo không cao hơn vai đường quá 20cm ( điển hình trong các đoạn từ Km15 đến Km16 phải tuyến và Km27+400 đến Km27+700 trái tuyến).
- Phát quang cành cây che khuất biển báo và tầm nhìn của lái xe.
       4- Công tác quản lý HLĐB và đất dành cho đường bộ:
   Hiện nay trên tuyến có nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường đặt biển quảng cáo hoặc bày hàng ra để bán ( điển hình tại khu vực chợ Tổng Km10 đến Km11+700 và Km43+650 trái tuyến); Một số hộ dân buộc bạt vào cột biển báo để làm lán bán hàng ( điển hình tại Km47+500 phải tuyến, Km52+850 trái tuyến; Km67+00 trái tuyến).
   Yêu cầu đơn vị cần phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng để làm tốt việc này.
       5- Một số công việc khác:
   Vừa qua đơn vị đã tiến hành bù vá BTN tại một số khe co giãn của cầu vượt Quán Toan và cầu Quí Cao để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên tại tấm co giãn số 2 thuộc khe co giãn số 2 cầu Quí Cao: phần cao su của tấm này đã bị bong lên cao hơn mặt cầu ( hơn 5cm) rất nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông đặc biệt là xe máy. Yêu cầu đơn vị cho xử lý ngay để không xảy ra tai nạn giao thông.
       Trên đây là một số tồn tại trên tuyến, yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện xong trước ngày 29 tháng 1 năm 2014, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ cho việc đi lại được thuận lợi của nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014.
       5- Chú ý:
- Liên hệ với Công ty 234 để nhận lại các chìa khóa lên dầm hộp của các cầu như: Cầu Quý cao, Trạm Bạc, Tiên Cựu, Kiền để kịp thời theo dõi và bảo dưỡng trong lòng hộp; (Đến hết ngày 08/2/2013 Yêu cầu bằng mọi cách Công ty phải thay khóa khác)Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Phiếu yêu cầu QL10 ngày 22/01/2014. đoạn tuyến từ Km72+040 - Km93+380.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Vệ sinh mặt đường, mặt cầu, lề đường tại các vị trí sau:
   + Vệ sinh mặt cầu Đông Các, cầu Đống Năm.
   + Vệ sinh rác, cỏ, cành cây khô trên lề đường đoạn từ Km81+00 đến Km93+380. đặc biệt là các vị trí rác tại Km82+200(P),Km85+600(P) và các vị rác lề đường tại Km78+750-Km78+900(P); Km77+400-Km77+500(P), Km72+200-Km72+600.
Rác lề đường tại Km78+750-Km78+900(P)

Rác lề đường tại Km77+400-Km77+500(P)

- Nắn chỉnh, bổ sung các cọc tiêu, cọc H bị nghiêng, gãy trên toàn tuyến.
Cọc tiêu bị gãy tại Km82+250(T)

- Sửa chữa, thay thế mặt biển báo bị mờ, mất nội dung tại Km87+310(P); Km89+990(T).
2. Thời gian yêu cầu hoàn thành:
Hoàn thành trước ngày 25/01/2014.
3. Các vấn đề khác: 

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Thông báo lịch kiểm tracông tác quản lý QDTX đường bộ phục vụ tết Nguyên đán 2014CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
     CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7


 
Số     03  /TB-CCQLĐBI.7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Thái Bình, ngày  17 tháng  1  năm 2014


THÔNG BÁO
Lịch kiểm tra công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phục vụ tết nguyên đán 2014 và đánh giá công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 1/2014

Căn cứ Quyết định số 1405 /KQLĐBII-QLGT V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 của Bộ GTVT trong việc giám sát, nghiệm thu công tác BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thông báo Lịch kiểm tra công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phục vụ tết nguyên đán 2014 và đánh giá công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 1/2014 trên QL.10 và QL.38B như sau:
Ngày tháng
Công ty
Quốc lộ
Thành phần
20/1
(Thứ Hai)
234

QL.10
(Km141+760 – Km173+250)
Chi cục QLĐB I.7
Đội TTĐB I.11;

21/1
(Thứ Ba)
248
QL.38B
(Km48+575 – Km143+030)
Chi cục QLĐB I.7
Đội TTĐB I.06;

25-26/1
(Thứ 7+CN)
240+Thái Bình
QL.38B (Km19+950 – Km37+760)
QL.10 (Km6+500 – Km141+760)
Chi cục QLĐB I.7
Đội TTĐB I.08;
Đội TTĐB I.11;

Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu:
+ Công ty chuẩn bị Sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu, phiếu kiểm tra theo dõi cầu yếu, biên bản làm việc xử lý vi phạm hành lang ATĐB, sổ chi tiết đếm xe, phiếu giao việc của Công ty cho các Hạt QLĐB, phiếu giao việc của Hạt QLĐB cho cán bộ, công nhân viên,
Nơi nhận :
- Như thành phần;
- Cục QLĐB I (báo cáo);
- Ban TTĐB I;
- Lưu: VT.  
( Thời gian cụ thể liên hệ đ/c Tuấn :  )
 PHỤ TRÁCH CHI CỤC

đã ký