Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Đảm bảo thoát nước trong Bão số 1

ĐB Thái Bình - Thoát nước mặt đường 


Hạt 3 QL10 - Khơi rãnh xương cá


Cty 240 - Khơi thông hệ thống thoát nước Km 21+600 QL10

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Thay thế cột đèn chiếu sáng hệ thống chiếu sáng cầu Nghìn Km 58+382 QL10

TNGT ko bắt được thủ phạm


Cột đèn chiếu sáng bị hư hỏng yêu cầu Hạt 1 QL10 - Công ty 240 cho thay thế ngay để đảm bảo chiếu sáng cho khu vực Cầu Nghìn
Hoàn thành trước 25/6/2015