Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Một số nút giao thiếu vạch sơn kẻ đường trên QL10

Vạch dừng đèn đỏ tại nút Km 60+200 QL10 không có
Vạch dừng đèn đỏ tại Nút giao Km 16+900 QL10 không còn
Vạch dừng đèn đỏ tại Nút giao Km 18+200 QL10 không có
Vạch dừng đèn đỏ tại Nút Quán Toan Km 24+500 Không có

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

TNGT tại Km72+800 PT QL10

Đêm ngày 3/4/2016 rạng sáng ngày 4/4/2016 tại Km72+800 PT (đường dẫn cầu Nguyễn )sẩy ra vụ TNGT. Hậu quả làm hư hỏng hoàn toàn 3 khoang tôn lượn sóng hộ lan cầu. Hiện chưa có thông tin về phương tiện gây tai nạn.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thực hiện duy tu của Hạt 3 QL10 ngày 1/4Vi phạm đấu nối tại Km 102+750Đào dỡ bỏ phần bó vỉa tại Km 102+750 QL10Khơi rãnh đất
Người dân rào, lấn chiếm tại Km 103+500

Đơn vị tháo bỏ và đào rãnh đất