Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Danh sách trực đảm bảo giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Chi cục QLĐB I.7 Phân công trực đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4& 1/5
Thực hiện công văn số 701/CQLĐBI ngày 28/04/2014 của Cục QLĐBI về việc trực đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2014. Chi cục Quản lý đường bộ I.7 lập danh sách phân công cán bộ trực đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL.10 và QL.38B như sau:

STT
Thứ, ngày, tháng
Họ tên cán bộ trực
Phụ trách trực
Số điện thoại
1
Thứ 4
Nghiêm Sơn Giang
QL10 
0913170483
Ngày 30/04/2014
Trần Đình Mạnh
 QL38B
0978575537
Phạm Văn Tuấn
Tổng hợp, báo cáo
0936156999 
2
Thứ 5
Bùi Quốc Đảng
QL10 
0983093967
Ngày 01/05/2014
Trần Văn Định
 QL38B
0934368565
 Nguyễn Đình Phúc 
Tổng hợp, báo cáo
 0914759721
3
Thứ 6
Nguyễn Thanh Toàn
QL10 

Ngày 02/05/2014
Đặng Minh Dân
QL38B 
0912504359
 Nguyễn Văn Khơi 
Tổng hợp, báo cáo
0906959669 
4
Thứ 7
Lương Văn Hưng
QL38B 
0912393434
Ngày 03/05/2014
Nguyễn Đức Hiệp
QL10 
0946618116
Nguyễn Ngọc Minh  
Tổng hợp, báo cáo
0904444355
5
Chủ nhật
Nguyễn Hải Quang
QL10 
0975369696
Ngày 04/05/2014
Nguyễn Văn Dinh
QL38B 
0915045401
Trần Ngọc Hướng
Tổng hợp, báo cáo
0913501553 

Từ 30/4 – 4/5
Nguyễn Xuân Lịch

0948230234


Yêu cầu các cán bộ trực nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến và kiểm tra việc trực ĐBGT của các nhà thầu thực hiện hợp đồng QL BDTX đường bộ; Các cán bô phụ trách công tác tổng hợp báo cáo lưu ý nội dung công văn 701/CQLĐBI để báo cáo đúng thời gian quy định.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên QL38B đoạn Km91+964 - Km106+740

          Ngày 25/3/2014 và ngày 23/4/2014 Chi cục Quản lý đường bộ I.7 đã tổ chức kiểm tra việc đảm bảo ATGT trong giấy phép thi công 169/KQLĐBII-QLVT&ATGT-GPTC ngày 23/9/2013 của Khu Quản lý đường bộ II (nay là Cục Quản lý đường bộ I) đoạn Km91+964 - Km106+740 thuộc dự án  Cải tạo, nâng cấp QL.38B đoạn từ QL.10 đến QL.1A; Giai đoạn I từ nút giao QL.10 (Km88+00) đến nút giao TL.485 (Km106+740) QL.38B do ban QLDA Giao thông Nam Định làm đại diện Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần TASCO là nhà thầu thi công.
          Qua công táckiểm tra thấy rằng các mũi thi công của Công ty Cổ phần TASCO chưa tuân thủ nội dung giấy phép thi công như: Thi công dàn trải, chưa bố trí đầy đủ biển báo hiệu công trường, rào chắn, cọc tiêu, người hướng dẫn, điều hành giao thông; Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo;
Chi cục Quản lý đường bộ I.7 đã lập biên bản làm việc tại hiện trường và Có công văn số 52/CCQLĐBI.7 ngày 24/4/2014 gửi Ban QLDA Giao Thông Nam Định đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần TASCO (nhà thầu thi công) thực hiện công tác đảm bảo ATGT đoạn Km91+964 - KmKm106+740 QL38B trong quá trình triển khai dự án tuân thủ theo đúng nội dung giấy phép thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nội dung công văn kèm theo).
 Một số hình ảnh tại hiện trường thi công
 Mặt đường đất cát vương vãi, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường không đảm bảo
 Thì công dàn trải, không có rào chắn, biển báo phạm vi công trường, đèn tín hiệu ban đêm
 Trong quá trình thi công không có người hướng dẫn, điều hành giao thông
Mặt đường lún lõm gây mất ATGT không được xử lý

Hạt 4 QL10 ( Công ty 234) thực hiện xử lý cao su vá ổ gà bằng kinh phí BDTX

Mặt đường bị cao su diện tích lớn

Km 142+800 (p)

diện tích xử lý 100 m2 tại Km 142+800

Km 142+800 (T)Hình ảnh sau khi xử lý cao su


Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Thông báo lịch nghiệm thu QL.10 tháng 4/2014


Lịch nghiệm thu tháng 4 QL.10

 CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7
 

Số         /TB-CCQLĐBI.7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày  22  tháng  4  năm 2014

THÔNG BÁO
Lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 4/2014

Căn cứ hợp đồng số 46/2014/HĐ-BDTX Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn từ km6+500 đến km141+760 quốc lộ 10 (Thời gian thực hiện 03 năm 2014-2016), Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thông báo lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 4/2014 trên QL.10 như sau:
Ngày tháng
Công ty
Quốc lộ
Thành phần
28/4 – 29/4
(Thứ 2+ Thứ 3)
240

QL.10
(Km6+500– Km67+000)
Chi cục QLĐB I.7

28/4 – 29/4
(Thứ 2+ Thứ 3)
Thái Bình
QL.10
(Km67 Km141+760)
Chi cục QLĐB I.7


Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu:
Công ty chuẩn bị Sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu, phiếu kiểm tra theo dõi cầu, biên bản làm việc xử lý vi phạm hành lang ATĐB, các báo cáo theo công văn, công điện của Cục QLĐB I,
Nơi nhận :
- Cục QLĐB I (Thay báo cáo);
- Các Công ty 240, Thái Bình;
- Lưu: VT.  

 CHI CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Xuân Lịch


Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.10 ngày 22/4/2014 từ Km 67+000 - Km 93+380

1. Nội dung yêu cầu.
- Vệ sinh rãnh tam giác và cửa hố thu tại khu vực thị trấn Đông Hưng.
Cửa hố thu rất nhiều rác và đất cát.
- Vệ sinh mặt cầu, khe co giãn các cầu: Đông Các; An Lễ; Sa Cát 2.
- Sửa chữa mặt đường vị trí khe co giãn cầu Đông Các đảm bảo độ êm thuận.
Khe co giãn chưa được vệ sinh, đường ổ gà.
- Vệ sinh rác thải trên lề đường tại các vị trí: Km 77+400 - Km 77+550(P);Km 70+900 - Km 71+300.
Rác thải rất nhiều trên lề đường.
- Cắt cỏ cao tại các vị trí sau: Km 67+000 - Km 67+400; Km 69+000 - Km70+100(T); Km69+900 - Km 70+200(P); Km70+900 - Km71+400; Km 79+500 - Km79+900(P); Km81+000 - Km 81+900; trên dải phân cách đoạn Km 81+000 - Km 82+000.
Cỏ rậm, tràn qua mép bó vỉa chưa được cắt.

2. Thời gian yêu cầu hoàn thành: xong trước ngày29/4/2014.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.10 ngày 11.4.2014

1. Nội dung yêu cầu thực hiện
- Chi cục I.7 yêu cầu công ty 240 thực hiện vá, láng ổ gà tại các vị trí mặt đường ổ gà, rạn nứt, cụ thể như sau:
+ Đầu cầu Vật
+ Km63+200
+ Mặt cầu Nghìn
+ Km54 - Km54+700 ( Mặt đường nứt)
+ Km42+070 (mặt đường nứt)
+ Km41+300-Km41+400
+ Km40+000
+ Vuốt nối đầu cầu Tiên Cựu
+ Khe co giãn cầu Vàng
+ Km28+900
- Vệ sinh mặt đường khu vực từ Km58+900 - Km59+200
- Xử lý đọng nước (đào rãnh, khơi thông, đào đấu nối trái phép) Km57+270T; Km38+200T; Km30+450 T; Km29+800T
2. Thời gian yêu cầu hoàn thành: xong trước ngày 17/4/2014

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Quốc lộ 10 tiếp tục tăng cường công tác QL,BDTX trên toàn tuyến

Chi cục QLĐB I.7 liên tục chỉ đạo nhà thầu duy tu thực hiện việc QL,BDTX đường bộ như: vệ sinh, cắt cỏ, vét rãnh theo chỉ thị 3701 của Tổng cục ĐBVN, vá ổ gà để đảm bảo ATGT,.. cụ thể trong ngày 10/4/2013 đơn vị đã thực hiện như sau:
Hạt 3 QL.10 vá ổ gà

Hạt 3 QL.10 rót nhựa đường vào khe mặt đường BTXM

Hạt 1 QL.10 - Công ty 240 thực hiện san gạt, thu dọn rác Km35+300


Hạt 1 QL.10 Công ty 240 thực hiện sơn lan can cầu Kiền đảm bảo ATGT


Hạt 1 QL.10 Công ty 240 thực hiện vệ sinh trụ cầu

Hạt 1 QL.10 Công ty 240 thực hiện dán tem, đánh dấu, theo dõi vết nứt trụ cầu
Đào rãnh theo chỉ thị 3701 tại Km106+200 P (Trước cửa Giáo hội phật giáo tỉnh Nam Định)

Đào rãnh 3701 tại Hạt 3 QL.10
Đắp bù phụ lềThứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 3 - QL10 ngày 04/04/2014.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý đường bộ Thái Bình thực hiện một số nội dung sau: 
- Tăng cường công tác vệ sinh mặt đường: Từ Km139 - Km141+760 (đặc biệt là khu vực chân giải phân cách giữa);
- Khơi thông cửa thu nước bị tắc tại: khu vực TP. Ninh Bình, tại Km140+160 (không để nước đọng trên mặt đường);
- Vá ổ gà: Tại Km136+700 (Nút giao đường Lương Văn Thăng - Đinh Tiên Hoàng);
 - Xử lý các điểm lúm lõm sâu gây mất ATGT trên tuyến như: Km140+180(phải tuyến); Km141+200 (trái tuyến); Km138+700 (đường gom dưới cầu Vượt Thanh Bình); Km139+900 (gần nút giao đường sắt dưới cầu vượt Thanh Bình);
Cao su mặt đường tại Km138+700 (đường gom dưới cầu vượt Thanh Bình)


Cao su mặt đường, đọng nước mạt đường tại Km138+900 (đường gom dưới cầu vượt Thanh Bình)
Bổ sung yêu cầu ngày 6/4/2014 ( xong trước ngày 9/4/2014)


Đoạn tuyến Km 124 - Km 136 QL 10 do Hạt 3 _ Công ty TNHH MTV Đường bộ Thái Bình Quản lý đang xuất hiện nhiều vị trí rạn nứt, lún lõm sau mỗi trận mưa thường xuất hiện nhiều gổ gà và các hư hỏng phát triển rất nhanh, một số điểm đã được láng nhựa trám vá vết nứt xong đã có hiện tường bong bật. Trong khi chờ  Cục QLĐB I triển khai dự án SCĐK, Chi cục QLĐB I.7 yêu cầu Hạt 3 QL10 thực hiện công tác bù lún lõm, trám vá mặt đường để đảm bảo ATGT trên tuyến.
2. Thời gian hoàn thành:
- Đối với các vị trí ổ gà, lún lõm sâu gây mấy ATGT trên tuyến: Yêu cầu Công ty TNHH Thái Bình xử lý ngay, với các nội dung khác yêu cầu đơn vị hoàn thành trước ngày 7/4/2014

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 2 QL.10 ngày 03/4/2014 từ Km67+000 - Km93+380

1. Nội dung yêu cầu.
- Xử lý ngay các vị trí đọng nước trên tuyến : Km74+900(P); Km73+230(T);Km73+250(T); Km72+100(P); Km68+680(P).
Đọng nước mặt đường tại Km73+230(T)
- Vệ sinh mặt đường khu vực thị trấn Đông Hưng.
- Vệ sinh rãnh tam giác, cửa hố thu vị bùn, đất, đá lấp làm giảm khả năng thoát nước tại khu vực thị trấn Đông Hưng.

Rãnh tam giác rất nhiều bùn, rác.

Cửa hố thu bị rác,đất, đá lấp.
- Vệ sinh, sửa chữa ke co giãn cầu Đông Các để đảm bảo độ êm thuật.
Khe co giãn nhiều đất đá, mặt cầu ổ gà chưa được sửa chữa triệt để.

- Rà soát, thống kê những vị trí rãnh kín đang bị tắc, khả năng thoát nước kém và báo cáo về chi cục.
2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày10/04/2014;
3. Các nội dung khác: Không

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Phân luồng giao thông trên Quốc lộ 38B trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Hưng Yên

Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương có thông báo số 573/TB-SGTVT ngày 27/3/2014 về việc phân luồng đảm bảo giao thông qua cầu Cống Neo Km1+600 , cầu An Nghiệp Km 1+870 đường tỉnh 399 đoạn đi trùng QL 38B địa phận thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

“Thông báo phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Cống Neo (Km1+600), cầu An Nghiệp (Km1+870), đường tỉnh 399 (đoạn đi trùng quốc lộ 38B), huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 
            Hiện nay, cầu An Nghiệp, cầu Cống Neo đang bị hư hỏng, trong khi chờ xác định khả năng chịu tải và sửa chữa, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu An Nghiệp, cầu Cống Neo đường tỉnh 399, kể từ 0h ngày 29/3/2014, cấm tất cả các loại xe ô tô tải và xe ô tô chở khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông qua 02 cầu. Hướng phân luồng cho các phương tiện như sau:
           Phương tiện đi từ thị trấn Thanh Miện đến thành phố Hưng Yên đi theo đường tỉnh 392B, 392 đến ngã năm thị trấn Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, rẽ trái theo quốc lộ 38 (hoặc rẽ phải theo quốc lộ 38 ra Quán Gỏi, theo quốc lộ 5) về thành phố HưngYên và ngược lại.
Các phương tiện đi từ thành phố Hải Dương, huyện Gia Lộc, huyện Ninh Giang, huyện Tứ Kỳ đến thành phố Hưng Yên đi theo quốc lộ 5 và ngược lại”.

Thêm chú thích