Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Một số hình ảnh thực hiện công tác duy tu trên QL10

Sửa chữa điện chiếu sáng cầu Tân Đệ QL10
vệ sinh gối cầu Vượt Nam Định

Các lực lượng phối hợp phát quang 
Km 103 - Km 104 QL10 ( ngày 14/10)

Vệ sinh khe co giãn

vá sửa hư hỏng mặt cầu Trạm Bạc


Giải phóng tầm nhìn  địa bàn xã Đông Hải - Quỳnh Phụ ngày 14/10

Không quên rơm rạ

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Yêu cầu don dẹp rơm rạ trên tuyến

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7
 

Số:          /CCQLĐBI.7
V/v Giải tỏa, dọn dẹp rơm rạ trên tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày     tháng 10  năm 2014

Kính gửi:
-         Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 248;
-         Công ty cổ phần QL&XD đường bộ 234;
-         Liên Danh Công ty 240 - Cty đường bộ Thái Bình.                                                            

Hiện tại đang vào vụ thu hoạch lúa, trên các tuyến quốc lộ 10, Quốc lộ 38B và Quốc lộ 21B, các hộ dân đang tập kết, phơi rơm rạ trong phạm vi lề đường, mặt đường gây tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến.
Một số đoạn, người dân còn đốt rơm rạ trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.Để đảm bảo chất lượng công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông . Chi cục QLĐB I.7 yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết giải tỏa , dọn dẹp rơm rạ ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng của các tuyến Quốc lộ.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay và báo cáo kết quả bằng hình ảnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2014.