Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL10 ngày 30/10/2013

1. Nôi dung yêu cầu :
- Hạt 1 Công ty 234 phối hợp với lực lượng chức năng làm việc với đơn vị chủ đầu tư của dự án đường nhánh tại km 9 QL10 để dỡ bỏ bó vỉa trong phạm vi lề đường.
Đường nhánh đấu nối vào QL 10 tại Km 9 đang thi công phần bó vỉa trong phạm vi lề đường QL10 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
- Đối với cầu Kiền Km20+590 là cầu dây văng, có tầm quan trọng rất lớn vì vậy yêu cầu Công ty 234 chỉ đạo Hạt 1 tăng cường công tác duy tu cụ thể như sau:
+ Sửa hệ thống nước cứu hỏa trên mặt cầu (Hệ thống cứu hỏa gồm có các ống thép, van xả,... đã bị hỏng, mất tác dụng. Văn phòng 7 đã yêu cầu ngày 17/9 tuy nhiên đến nay Công ty chưa triển khai thực hiện)
+ Vệ sinh mặt cầu (mặt cầu để đất, cát bẩn trên mặt đặc biệt bên phía mố M0);
+ Sửa chữa ống thoát nước trong lòng hộp bị vỡ dẫn đến nước trên mặt chảy vào lòng hộp'
+ Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trong lòng hộp;
2. Thời gian hoàn thành : xong trước 10/11/2013;
Đối với hạng mục Sửa chữa nước cứu hỏa, điện trong dầm hộp thời gian yêu cầu đến 29/11/2013 phải xong.
3. Các vấn đề khác: Không./.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Giải tỏa vi phạm gầm cầu Non Nước QL.10 phiếu yêu cầu ngày 25/10/2013

1. Nội dung yêu cầu thực hiện
- Yêu cầu Công ty 234 phối hợp với các lực lượng chức năng giải tỏa hành lang ATĐB dưới gầm cầu Non Nước. (Người dân tập kết gia xúc, gia cầm dưới gầm cầu Non Nước chăn thả và kinh doanh)
2. Thời gian yêu cầu thực hiện: 7 ngày xong trước ngày 02/11/2013
3. Các vấn đề khác: Tăng cường vệ sinh trên mặt cầu Non Nước


Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

QL38B ngày 23/10/2013 (Công ty TNHH 248)


Ngày 23/10/2013 Văn phòng hiện trường kiểm những nội dung đã đôn đốc Hạt 2 thực hiện ngày 10/10/2013 (Click tại đây), đơn vị đã thực hiện một số nội dung văn phòng hiện trường yêu cầu như Cắt cỏ lề, Vệ sinh mặt đường. Nhưng trên tuyến vẫn còn rất nhiều tồn tại đơn vị vẫn chưa quan tâm thực hiện đặc biệt là công tác vá ổ gà, khơi thông các vị trí thoát nước trên nắp rãnh ... Nội dung các tồn tại qua kiểm tra ngày 23/10/2013 (Phiếu yêu cầu) Click tại đây. Yêu cầu Công ty 248 quan tâm đến công tác BDTX trên tuyến, đặc biệt là những nội dung văn phòng hiện trường đã yêu cầu, nhắc nhở.


Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Đôn đốc việc thực hiện CT3701 và công tác BDTX trên QL.38B (Hạt 1 - Công ty 248)

Trong tháng 8, 9, 10/2013 Văn phòng hiện trường đã nhiều lần yêu cầu, nhắc nhở Hạt 1 thực hiện công tác nạo vét, khơi thông rãnh đọng đất cát, đục bỏ sân BTXM trên nắp rãnh ( Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013) tại các vị trí như: Km60+00 đến Km60+200 (trái + phải tuyến); Km65+300 (phải tuyến); Km66+100 (phải tuyến); Km79+200 - Km79+250 (phải tuyến); Km60+500 - Km60+600 (trái + phải); Km65+150 - Km65+250 (trái tuyến); Km66+00 - Km66+100 (trái + phải); Km68+250 - Km68+300 (trái tuyến) ... nhưng đến ngày 22/10/2013 đơn vị vẫn chưa có động thái thực hiện. Yêu cầu Công ty TNHH MTV 248 quan tâm thực hiện Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN và công tác BDTX trên tuyến.
Nội dung yêu cầu vẫn chưa hoàn thành: Click tại đây.
Vi phạm hành lang ATGT chưa được xử lý xem tại đây

Hiện trạng rãnh dọc trên Quốc lộ 38B

Lấn chiếm lòng lề đường Km 67 - Km 68 QL38B

Tập kết VLXD trên nắp rãnh dọc

Đổ vật liệu 1/2 mặt đường Km 74+900


Km 74+900

Thiếu hệ thống biển báo hiệu

Tầm nhìn hạn chế

Đào rãnh quá sát mép đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông


Kết quả là người tham gia giao thông đã ngã (Km 74+300 ngày 26/10/2013)
Và đây " Mất bò mới lo làm chuồng "

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Kết quả thực hiện Chỉ thị 3701 QL.10

Cập nhật tổng khối lượng đào rãnh mới trên QL.10 Tổng cộng: 12.977 m đạt 97% Chi tiết tại đây
Ngày 15/11/2013 đào được 180m. Người dân đã ngăn cản không cho đơn vị đào tiếp.
Ngày 14/11/2013 đào được 580m. Trong buổi chiều đào tại vị trí Km31+620 - Km31+800 P đã bị người dân phản đối quyết liệt, giữ máy không cho đơn vị đào tiếp
Ngày 13/11/2013 đào được 270m Vét rãnh được 700m (Khu vực đầu cầu Nghìn)Ngày 12/11/2013 đào được 530m
Ngày 11/11/2013 đào được 230m
Ngày 10/11/2013 đào được 590m
Ngày 9/11/2013 đào được 710m
Ngày 8/11/2013 đào được  420m
Ngày 07/11/2013 đào được 470m
Ngày 06/11/2013 đào được 360m
Ngày 31/10/2013 đào được 430m
Ngày 30/10/2013 đào được 800m
Ngày 29/10/2013 đào được 800m
Ngày 28/10/2013 Đào được 370m

Ngày 26/10/2013 Đào được 110m
Ngày 25/10/2013 Đào được 540m
Km 103+900 trước khi đào

Km 103+900 sau khi đào hoàn thànhNgày 24/10/2013 Đào được 1040m
Ngày 23/10/2013  Đào được 670 m

Ngày 22/10/2013: Không triển khai
Ngày 21/10/2013: Đào được 675m
Ngày 20/10/2013
Hạt 1: Đào được 175m;

Ngày 19/10/2013
Hạt 1: Đào được 185m;

Ngày 18/10/2013: Không triển khai thực hiện

Ngày 17/10/2013: Không triển khai thực hiện

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Kết quả thực hiện CT3701 trên QL38B


Tổng khối lượng rãnh thực trong tháng 10/2013: Click tại đây

Ngày 31/10/2013:
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): 110 md
* Công ty 248 không thực hiện
Ngày 30/10/2013:
* Công ty 248: Không triển khai.


* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Km21+640 - Km21+750 = 110 md


Ngày 29/10/2013:
* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): 


Số TT
Lý trình
Hướng tuyến
Chiều dài rãnh (m)
1
Km79+350 - Km79+ 375
Phải tuyến
25
2
Km79+860 - Km79+888
Trái tuyến
28
3
Km79+860 – Km79+882
Phải tuyến
22

Tổng cộng:

75 m


* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Nghi, máy thi công hỏng.
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Đào rãnh từ Km21+320 - Km21+420 = 100md

Ngày 28/10/2013:
* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): 
Số TT
Lý trình
Hướng tuyến
Chiều dài rãnh (m)
1
Km70+510 - Km70+540
Trái tuyến
30
2
Km70+850 – Km70+872
Trái tuyến
22
3
Km71+240 – Km71+278,5
Trái tuyến
38,5
4
Km79+385 – Km79+400
Phải tuyến
15

Tổng cộng:

105,5m

 

Một số vị trí Hạt 1 đào không nằm trong vị trí do Văn phòng yêu cầu, những vị trí này có nguy cơ gây mất an toàn giao thông do mặt đường hẹp, taluy âm chênh cao, đề nghị Hạt 1 quan tâm đến tính mạng của người tham gia giao thông


* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Nghi, máy thi công hỏng.
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240):

Số TT
Lý trình
Hướng tuyến
Chiều dài rãnh (m)
1
Km 20+900- Km 20+015
Phải tuyến
115
2
Km 21+050- Km 21+320
Phải tuyến
290
3
Km 21+420- Km 21+520
Phải tuyến
100
4
Km 24+900 - Km 24+910
Phải tuyến
10
5
Km 25+175- Km 25+195
Phải tuyến
20
6
Km 25+705- Km 25+735
Phải tuyến
30
7
Km 25+770- Km 25+790
Phải tuyến
20
8
Km 26+550-Km 26+565
Phải tuyến
15
9
Km 26+680 - Km 26+700
Phải tuyến
20
10
Km 27+015- Km 27+035
Phải tuyến
20
11
Km 27+040- Km 27+060
Phải tuyến
20
12
Km 27+090- Km 27+100
Phải tuyến
10
13
Km 27+260- Km 27+272
Phải tuyến
12

Tổng cộng:

682


Ngày 27/10/2013:
* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): 

Số TT
Lý trình
Hướng tuyến
Chiều dài rãnh (m)
1
Km64+350 - Km64+400
Trái tuyến
50
2
Km65+670 – Km65+698
Phải tuyến
28
3
Km65+960 – Km65+980
Trái tuyến
20
4
Km68+115 – Km68+136
Phải tuyến
21
5
Km68+550 – Km68+574
Phải tuyến
24
6
Km65+594 – Km65+640
Phải tuyến
46

Tổng cộng:

189m

* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Km142+120 - Km142+440 (phải tuyến) = 320 md; Km142+170 - Km142+190 (trái tuyến) = 20 md
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Km 27+270 - Km 27+360 (phải tuyến) =  90m; Km 33+450- Km 33+500 (trái tuyến) = 50md; Km 33+590 - Km 33+600 (trái tuyến) =  10md, Km 33+090 -Km 33+410 (trái tuyến) = 320md
Tổng khối lượng thực hiện trong ngày: 999md


Ngày 26/10/2013:
* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Đã bắt đầu triển khai đào rãnh tại các vị trí Km57+850; Km59+900 trong quá trình đào rãnh đơn vị đã đào tới tận mép mặt đường (không còn lề đường), rãnh đào không đảm kích thước hình học. Yêu cầu Công ty TNHH 248 cử cán bộ phòng QLGT xuống hiện chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo rãnh làm đến đâu đảm đến đó. Lưu ý: Sau khi đào rãnh xong phải đảm bảo lề đường tối thiểu 1m* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Km141+830 - Km142+120 (trái tuyến) = 230 md
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Km33+050 - Km33+310 (phải tuyến) = 260md; Km33+510 - Km33+640 (trái tuyến) = 130md;
Khối lượng thực hiện trong ngày: 620md

Ngày 25/10/2013:

* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai.
* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Đào rãnh từ Km141+635 - Km141+ 680(trái tuyến): =45md; Km141+700 - Km141+ 830 (trái tuyến) = 130 md
Tổng số: 175md
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Km21+100 - Km21+160 = 60md (Đào bằng thủ công)

 Ngày 24/10/2013:

* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai.
* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Đào rãnh từ Km141+240 - Km141+635 (trái tuyến): 395 md* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Không triển khai, đơn vị chưa vẫn chưa có kế hoạch triển khai tiếp.

Ngày 23/10/2013:

* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai.
* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai (Đơn vị báo lý do máy hỏng), dự kiến ngày 24/10/2013 mới có thể thực hiện được.
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Không triển khai, đơn vị chưa vẫn chưa có kế hoạch triển khai tiếp.

Ngày 22/10/2013:

* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai.
* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai (Đơn vị báo lý do máy hỏng), dự kiến ngày 24/10/2013 mới có thể thực hiện được.
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Không triển khai, đơn vị chưa vẫn chưa có kế hoạch triển khai tiếp.

Ngày 21/10/2013:

* Hạt 1 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai (Lý do: chính quyền địa phương không đồng ý đào rãnh hở tại các vị trí đọng nước mặt đường; Biên bản làm việc với chính quyền địa phương: Click tại đây)
* Hạt 2 - QL38B (Công ty 248): Không triển khai, dự kiến ngày 22/10/2013 (Thứ 3) đơn vị triển khai tiếp. Khối lượng rãnh cần thực hiện đào: Click tại đây
* Hạt 5 - QL38B (Công ty 240): Không triển khai, đơn vị chưa vẫn chưa có kế hoạch triển khai tiếp.

Yêu cầu: Đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.