Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Thông báo lịch nghiệm thu QL.10 tháng 3/2014CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7


Số 32/TB-CCQLĐBI.7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2014


THÔNG BÁO
Lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 3/2014

Căn cứ theo Quyết định số 1405/KQLĐBII-QLGT về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2013 của Bộ GTVT trong việc giám sát, nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thông báo lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 3/2014 Km6+500 - Km141+760 QL.10 như sau:

Ngày tháng
Công ty
Quốc lộ
Thành phần
31/3 - 01/4/2014
(Thứ 2- Thứ 3)
240
QL.10
(Km6+500 - Km67+00)
Chi cục QLĐB I.7
31/3 - 01/4/2014
(Thứ 2 - Thứ 3)
Thái Bình
QL.10
(Km67+00 - Km141+760)
Chi cục QLĐB I.7

Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu:
Công ty chuẩn bị Sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu, phiếu kiểm tra theo dõi cầu, biên bản làm việc xử lý vi phạm hành lang ATĐB, các báo cáo theo công văn, công điện của Cục QLĐB I,…

 
Nơi nhận :
- Cục QLĐB I (Thay báo cáo);
- Các Công ty 240, Thái Bình;
- Lưu: VT.  
 PHỤ TRÁCH CHI CỤC

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lịch

Flie đính kèm Click tại đây

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.10 ngày 25/3/2014 từ Km6+500 - Km67+000

1. Nội dung yêu cầu thực hiện
- Sơn thang lên xuống dầm hộp các cầu: Cầu Kiền; cầu Trạm Bạc; cầu Tiên Cựu; cầu Quý Cao
- Đánh số thứ tự mố, trụ, khe co giãn trên tất cả các cầu; Đánh số khoang trong hộp cầu lớn như: Tiên cựu, Trạm Bạc, Quý Cao;
- Vệ sinh mố, trụ cầu Trạm Bạc, Tiên Cựu;
- Bôi mỡ gối cầu (gối thép trên trụ phần dầm hộp của cầu Trạm Bạc, Tiên Cựu, Quý Cao);
- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trong dầm hộp cầu Tiên Cựu;
- Theo dõi vết nứt trong dầm hộp cầu Tiên Cựu, Trạm Bạc, Theo dõi biến dạng của gối cầu Tiên Cựu;
- Theo dõi hư hỏng dầm cầu, cầu Vượt Quán Toan (đường nhánh);
- Vệ sinh mặt đường (toàn bộ).
2. Thời gian yêu cầu hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 01/4/2014; Riêng hạng mục sửa chữa điện trong hộp cầu Tiên Cựu, hoàn thành trước ngày 01/5/2014.
3. Các nội dung khác:
Một số hình ảnh đại diện
Trụ cầu chưa được vệ sinh

Thang lên xuống dầm hộp bị han gỉ

Hệ thống điện trong hộp bị hư hỏng

Gối cầu bằng thép chưa được bôi mỡ

Mặt đường dạn nứt

Ùn tắc trên cầu Tiên Cựu Km39+410 QL.10 ngày 25/3/2014

Vào hồi 9h30' xe Container mang BKS 16M-6664 chở sắt thép, hướng đi từ Thái Bình sang Hải Phòng đến đầu cầu Tiên Cựu Km39+410 QL.10 bị chết máy trên cầu, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông. Hiện tại trên cầu các phương tiện vẫn đang di chuyển chậm.
------------------------------------------------------------------------------------
Đến 10h31 ngày 25/3/2014 đã khắc phục xong. Các phương tiện lưu thông bình thường.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Giải tỏa hành lang ATGT đường bộ và thực hiện chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN trên QL10 và QL38B

 Trong tháng 3 năm 2014, Chi cục QLĐB I.7 đã lên kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên 02 tuyến QL 10 và QL38B thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT và tiếp tục thực hiện chỉ thị 3701. 

Trên Quốc lộ 10 :
Khối lượng thực hiện của công ty 240 đến ngày 21/3/2014 tại đây
Đào rãnh

giai tỏa vi phạm

bạt lề đường

Cán bộ Chi cục I.7 xử lý vi phạm


Chi cục I.7 phối hợp cùng công ty 240 đào rãnh

Giải phóng hành lang

Nạo vét rãnh QL10

Vận động các hộ vi phạm

Vận động xử lý vi phạm hành lang Km 71 QL10

Trên QL 38B
Vận động giải tỏa vi phạm trên QL 38B


Công ty 248 xử lý các vi phạm hành lang đường bộ


Một số biên bản làm việc tại đây

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Ùn tắc trên QL 10

Vào khoảng 4h30' ngày 16/03/2014, xe tải chở tre luồng mang BKS 36C-02532 đi hướng Thái Bình-Hải Phòng bị nổ lốp tại KM72+900 Ql.10 (Cầu Nguyễn) gây ùn, tắc kéo dài. Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng giao thông. Đến 8h30' thông xe.
Phương tiện ùn tắc kéo dài.

Xe tải nổ lốp gây ùn, tắc.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Hành lang an toàn đường bộ trên QL.10 địa phận Công ty 240; Công ty Thái Bình Quản lý

          Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;          
         Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

        Đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.

Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên là: 02 mét đối với đường cấp III (QL.10 là đường cấp III đồng bằng).
Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ được quy định: Đối với đường cấp III đồng bằng (QL.10) là 13m;
Hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị
a) Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi mố cầu ra mỗi bên:
- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét trở lên;
- 30 mét đối với cầu có chiều dài dưới 60 mét.
b) Theo chiều ngang cầu tính từ mép ngoài cùng đất của đường bộ trở ra mỗi phía:
- 150 mét đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300 mét;
- 100 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét đến 300 mét;
- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 20 mét đến dưới 60 mét;
- 20 mét đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20 mét.
I. Hiện trạng
Hiện tại trên Quốc lộ 10 địa phận quản lý và BDTX của Công ty 240 và Công ty  QLĐB Thái Bình đang xuất hiện nhiều vi phạm hành lang An toàn đường bộ điển hình như: 
1. Cầu vượt Nam Định Km107+726 QL.10
Dưới gầm cầu một số hộ dân làm hàng rào vây quanh khu vực gầm cầu để sản kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị,... gây ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng công trình đường bộ;
Mố cầu bên phía Ninh Bình đã được doanh nghiệp của địa phương làm đường dưới gầm cầu để các phương tiện thường xuyên đi qua dẫn đến có thể và chạm vào kết cấu phần dưới của cầu và cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình đường bộ;
Một số hình ảnh vi phạm hành lang ATĐB dưới gầm cầu Vượt Nam Định Km107+726

Doanh nghiệp làm đường BTXM chui qua gầm cầu

Các hộ dân quây rào bao quanh gầm cầu để kinh doanh
2. Cầu Tân Đệ
Mố phía Nam Định đang bị một số hộ dân lấn chiếm hành lang dưới cầu để sử dụng làm bãi để vật liệu xây dựng và tập kết máy móc để sản xuất vật liệu xây dựng,... gây ảnh hưởng đến kết cấu phần dưới của cầu;
Một số hình ảnh
3. Tại Km106+200 T đang đấu nối đường gom vào QL.10, hiện tại đơn vị thi công đang thi công dải phân cách, lớp thảm mặt đường để đấu nối và chưa được cấp phép.
4. Cầu Kiền Km20+550
Các hộ kinh doanh xây tường bao kín mố phía Hải Phòng để sử dụng sản xuất vật liệu cũng như tập kiết bãi vật liệu.
Đối với vị trí này, hàng rào đã được xây bao quanh kín và làm cửa ra vào, mỗi khi vào kiểm tra cầu rất khó khắn.
5. Tại Km57+500 T; Km62+550 T; Km30+200 T người dân địa phương đan san lấp mặt bằng trong hành làng an toàn đường bộ; việc san lấp đang được diễn ra ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên QL.10;
Đang san lấp mặt bằng tại Km57+500 Trái
II. Yêu cầu thực hiện
Chi cục QLĐB I.7 yêu cầu công ty 240 và công ty QLĐB Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí trên;
Thời gian yêu cầu hoàn thành: 25/3/2014

Phiếu yêu cầu Hạt 1 QL.10 ngày 01/3/2014

1. Nội dung yêu cầu thực hiện
-  Lề cao chưa đảm bảo độ dốc tại các vị trí:
   + Km69+400(P); Km65+100-Km65+150(P); Km64+200-Km64+300(P); Km64+200-Km64+550(T); Km59+200-Km59+500(P); Km59+00-Km59+200(T); Km57+00-Km57+050(T); Km53+700-Km54+100(P); Km47+550-Km47+650(T); Km35+950-Km36+100(T); Km33+600-Km33+750(T) Lề cao, nhiều rác;
-  Mặt đường, lề đường bẩn, nhiều rác, bùn, đất, đá.
    + Km65+200(T). Rác, cỏ lề.
    + Km65+100-Km200(T)  mặt đường, lề đường bẩn.
    + Km62+800(P) Lề đường cần được bù phụ, mặt đường bẩn.
    + Km57+500-Km58+200(T) mặt đường bẩn, nhiều đất đá.
    + Km50+800-Km50+900(T) mặt đường bẩn, nhiều cỏ rác.
    + Km43+200-Km43+400 mặt đường bẩn.
    + Km41+00-Km41+150 Mặt đường nhiều đất cát.
    + Km40+500-Km40+600(P) có nhiều đống đất trên lề đường.
    + Km36+900-Km37+500 mặt đường bẩn, nhiều đất cát.
    + Km35+200-Km35+250 hai bên lề nhiều rác.
    + Km30+200-Km30+450(T) mặt đường bẩn, nhiều bùn đất.
    + Km29+300-Km29+350(P) Nhiều đất trên lề đường.
    + Km15+400 T lề đường cao, trồng rau bên lề;
-   Các cầu trên tuyến cần được vệ sinh mặt cầu, khe co giãn. Ví dụ như:
    + Cầu Vật:
 • Xây tường vi phạm hành lang an toàn cầu.
 • Tứ nón phía bẩn, nhiều rác.
 • Trụ cầu bẩn.
    + Cầu Đồng Bằng:
 • Mặt cầu bẩn.
 • KCG cần xử lý để đảm bảo độ êm thuận.
    + Cầu nghìn:

 • Mặt cầu bẩn, nhiều đất, cát.
 • KCG bẩn.

    + Cầu Quí Cao. 
 • Lỗ thoát nước nhiều đất.
 • KCG bẩn.
    + Cầu Bản mặt cầu nhiều đất cát.
    + Cầu Tiên Cựu

 • Mặt cầu nhiều đất cát.
 • Vuốt đường đầu cầu phía mố M2.
    + Cầu An Ninh mặt cầu bẩn.
    + Cầu Vàng mặt cầu bẩn, KCG bị bật.
    + Cầu Trạm Bạc mặt cầu bẩn.
    + Cầu Quán Toan mặt cầu bẩn.
-  Tại các lý trình sau đây cây bụi bên lề, mái taluy tốt cần được phát quang.
    + Km48+890-Km48+950(T)

    + Km47+300-Km47+400(T)
    + Km46+00-Km46+150(P)
    + Km35+00-Km35+100(P)
    + Km31+700-Km32+200(T)
    + Km32+00-Km32+200(P)
    + Km43+00-Km43+100
    + Km56+900(P)
    + Km53+700-Km54+100(P).
    + Km62+800 Lề đường cỏ cây rậm.
-   Rãnh dọc, rãnh tam giác và cửa thu nhiều bùn đất cần được vệ sinh:
    + Km 63+00-Km63+63+500 rãnh tam giác và cửa thu nhiều bùn đất.
    + Km62+400-Km62+450(P) Rất nhiều bùn đất trên nắp rãnh dọc.
    + Km61+590(T) Nắp rãnh dọc bị mất, lòng rãnh nhiều đất cát.
    + Thị trấn An Bài rãnh tam giác nhiều bùn đất.
    + Km57+900-Km58+200 mất nắp rãnh dọc, lòng rãnh nhiều bùn đất.
    + Km57+00-Km57+050(T) Rãnh dọc bẩn.
    + TT Vĩnh Bảo rãnh tam giác nhiều bùn đất.
    + Km23+400-Km23+600 rãnh tam nhiều bùn đất.
-   Xử lý đọng nước tại các vị trí sau:
    + Km54+830(T) lề đường đọng nước.
    + Km44+770-Km44+830(P) Đọng nước.
    + Km42+430(P) Đọng nước.
-   Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí:
    + Km63+00-Km63+160 Hàng quán bày bán tràn ra mặt đường gây mất ATGT
    + Km63+550 (T) cây xăng san lấp mặt bằng, đã đào bỏ các cọc tiêu trên lề: yêu cầu Công ty trồng hoàn trả lại số cọc tiêu đã mất tại vị trí này;
    + Km57+495(T) san lấp mặt bằng vi phạm hành lang ATGT đường bộ.
    + Km55+070(T) dân láng BTXM vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
    + Km30+200 (T) san lấp mặt bằng;
-   Biển báo, cột tiêu, cột H, cột Km.
    + Km53+200(T) cọc H nghiêng.
    + Km51+00(P) biển báo cong vênh.
    + Km42+200(T) Biển báo bị nghiêng, che khuất.
    + Cột Km42 nghiêng.
    + Km40+000 bị dân trồng rau, chằng dây che khuất.
2. Thời gian hoàn thành: trước ngày 07/3/2014
3. Các vấn đề khác: Đề nghị công ty chỉ đạo các tuần đường, tuần cầu, trực gác cầu sát sao trong nhiệm vụ của mình, ghi chép đầy đủ các tồn tại trên tuyến. Hạt trưởng, Hạt phó quan tâm sát sao hơn nữa đội ngũ công  nhân, tuần đường, kỹ thuật và sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu để công việc đạt kết quả tốt