Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Một số hình ảnh thực hiện bảo dưỡng thường xuyên trên Quốc lộ 10 ( đường bộ Thái Bình )

nắn chỉnh cọc tiêu
Nắn chỉnh cột HGiải tỏa lề đường bị lấn chiếm Km 75+200 QL10

Gải tỏa vi phạm , san gạt lề tại Km 76+600 QL10

Sơn kẻ cột KmThứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Giải tỏa hành lang đường bộ QL10 địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 16/9/2016 Chi cục QLĐB I.7 phối hợp cùng với Công ty quản lý đường bộ Thái Bình và UBND xã ĐÔng HẢi thực hiện giải tỏa vi phạm lấn chiếm lề đường, hành lang ATĐB trên đoạn tuyến Km 67+600 - Km 68+600 QL10