Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nạo vét rãnh dọc có nắp Km 11 - Km 12 QL10 phục vụ thoát nước

Công ty 240 đang tổ chức nạo vét rãnh dọc ngay sau khi áp thấp nhiệt đới kết thúc
4 nhận xét: